SELSKAPSLOKALER

Vi ser fram til å gjere deg til ein fornøgd kunde

Våre lokaler er oppdelt i to rom. På det største er det plass til opptil 50 personar, og på det andre er det plass til18 personar. Våre lokaler blir brukt til ulike selskap, bedriftsmiddager og kurs. Der kjem ingen ekstra kostnader ved å bruke våre lokaler ved selskap og bedriftsmiddager. Vi leverer selskapsmat på heile Sunnmøre og omegn.

Forslag til lokaler
ved catering

HERØY GARD

I 1752 vart ny prestegardsbygning sett opp.
Eldste delen av hovudbygningen som står her
i dag, er frå den tid. 

Atlanterhavsparken

Atlanterhavsparken ble åpnet 15. juni 1998 av
det norske kongeparet under 150-årsjubileet
til Ålesund. Det er blant de mest besøkte
turistattraksjonene på 
Nordvestlandet.

BORGARØYA

Hovedhuset på øya er fra 1700-tallet, og
på det meste var det 17 bygninger her.
Handelen var i full sving på Borgarøya fra
rundt 1600 og frem til 1880-åra.

ISHAVSMUSEET

Ishavsmuseet har spanande lokaler som
høver godt til møte, kurs og konferansar.
Ut i frå dine behov kan dei lage til løysingar
alt i frå fem til femti personar.

Flåvær

Torvholmen har totalt 17 sengeplasser.
Øysamfunnet Flåvær ligger syd-vest for
Fosnavåg i Herøy kommune, syd for
Ålesund og med utsikt mot 
fuglefjellet og Runde.

ALNES FYR

I kulturbygget får du den aller beste ramma
rundt arrangementet ditt. Her høyrer inspire-
rande omgjevnader, god mat og felles aktiv-
itetar med til det gode møtet.

ADOLFBUDA

Adolfbuda er utstyrt med eit godt kjøken,
ventilasjonsanlegg, sitjeplassar til 
100 - 140 pers i storsalen eller i mindre
målestokk (20-30 pers) andre 
stadar i bygget.

RUNDE FYR

Fyrvokterboligen på fyrstasjonen er gjort om
til selvbetjent hytte med 24 senger fordelt på
to rom med 6 senger, to med fire senger, en
seng under trappa og 3 senger på "store-
loftet".

Kontakt